Konferencija „Artificial intelligence in Space“

Jadranska aero-svemirska asocijacija, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zadru, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Visoko učilište Algebra organiziraju konferenciju „Artificial intelligence in Space“ 12. i 13. svibnja u Zagrebu. Cilj konferencije je poticanje i jačanje regionalne suradnje u istraživanju i razvoju u području primjene umjetne inteligencije pri istraživanju Svemira. Teme plenarnih predavanja eminentnih govornika vezane su uz aktualna dostignuća i budući razvoj. Nakon pozvanih predavanja uslijedit će panel diskusija na temu uloge umjetne inteligencije u svemiru.  U sklopu konferencije 12. svibnja organizirat će se promatranje noćnog neba i održati predavanje o James Webb teleskopu na hrvatskom jeziku za građanstvo. 

Više o konferenciji na poveznici: http://acsst.irb.hr/asc.html.