Konačne rang-liste za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj u akad. god. 2020./2021.

Objavljeni su konačni rezultati Natječaja za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te subvencioniranje privatnog smještaja u akad. god. 2020./2021.  
Nakon isteka roka za prigovor na objavljene Privremene rang-liste te nakon što je Povjerenstvo za prigovore riješilo pristigle prigovore, utvrđuju se konačne rang-liste.

Rezultati su dani po godinama studija.

Rang-liste
studenti koji su upisali prvi put prvu godinu preddiplomskog studija
studenti 1. godine preddiplomskog studija
studenti 2. godine preddiplomskog studija
studenti 3. godine preddiplomskog studija
studenti 1. godine diplomskog studija
studenti 2. godine diplomskog studija

VAŽNO!
Studenti koji su ostvarili pravo prema Natječaju potrebne informacije mogu pogledati OVDJE.