Konačne liste

U prilogu su konačne liste za smještaj studenata u studentski dom.

Popis studenata kojima je odobren smještaj u studentskom domu je sljedeći:

- lista za studente koji prvi put upisuju studij završava s brojem 34 (Soljačić Domagoj)

- lista za studente 1. god. preddiplomskog studija završava s brojem 32 (Ramona Borović).
Budući da izravno pravo na smještaj ostvaruje više studenata nego što ima raspoloživih mjesta u Studentskom domu, primijenjena je točka 1.16. Odluke o kriterijima za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2012./2013. MZOS-a, koja glasi: 1.16. Kriterij za smještaj studenata koji su ostvarili izravan smještaj u studentski dom po određenim kategorijama soba u domu obavljat će se sukladno mogućnostima studentskog doma. Prednost imaju studenti s većim brojem ostvarenih bodova na temelju točaka 2. i 3. (prosjek ocjena i uspjeh na studiju).

- lista za studente 2. god. preddiplomskog studija završava s brojem 32

- lista za studente 3. god. preddiplomskog studija završava s brojem 32

- lista za studente 1. god. diplomskog studija završava s brojem 32

- lista za studente 2. god. diplomskog studija završava s brojem 30