Komemoracija za prof. dr. sc. Mladena Dorkina

U ponedjeljak 20. svibnja s početkom u 12 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2) održat će se komemoracija za prof. dr. sc. Mladena Dorkina.

O životu i radu prof. dr. sc. Mladena Dorkina govorit će prof. dr. sc. Josip Faričić, rektor Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Josip Lisac, professor emeritus, prof. dr. sc. Zvjezdana Rados, dr. sc. Radomir Jurić, predsjednik Matice hrvatske - ogranak Zadar, izv. prof. dr. sc. Sanja Knežević, pročelnica Odjela za kroatistiku.

Komemoracija za prof. dr. sc. Mladena Dorkina