Javna sociologija

Javna sociologija
Četvrto predavanje u sklopu ciklusa javnih predavanja Javna sociologija održat će se u Gradskoj knjižnici Zadar u četvrtak 27. veljače u 18.00 sati. Predavanje pod naslovom Odnos prema kulturnoj različitosti u Hrvatskoj održat će prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.