Izožba "Hrvatsko-njemački jezični dodiri"

Izožba "Hrvatsko-njemački jezični dodiri"

Austrijska knjižnica Dr. Alois Mock poziva Vas na predavanje prof. dr. sc. Anete Stojić (Filozofski fakultet Rijeka) i otvorenje izložbe pod nazivom "Hrvatsko-njemački jezični dodiri" u utorak, 31. svibnja u 12,00 sati u Svečanoj dvorani.

O izložbi:

Povijesne prilike u Hrvatskoj rezultirale su brojnim i raznolikim dodirima s drugim kulturama i jezicima, a među njima i s govornicima njemačkoga govornog područja. Ovi hrvatsko-njemački dodiri bili su najintenzivniji za vrijeme višestoljetne političke i kulturne povezanosti Hrvatske s Habsburškom monarhijom, kada je došlo do izravnoga dodira njemačkoga i hrvatskoga jezika. Te su veze na stariju, kao i noviju hrvatsku povijest nesumnjivo ostavile dubok trag koji se u hrvatskome jeziku najviše očituje u obliku germanizama odnosno njemačkih posuđenica.
Ovom se izložbom pokazuju čimbenici koji su utjecali na preuzimanje njemačkih riječi u hrvatski jezik, kao i rezultati u suvremenome hrvatskom jeziku. Izložba je dvojezična, na hrvatskom i na njemačkom jeziku te projektna aktivnost Austrijske knjižnice Rijeka i Austrijskog kulturnog foruma Zagreb.
O autorici:
Aneta Stojić redovita je profesorica na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Predaje lingvističke kolegije, a u svojim znanstvenim radovima bavi se leksikološkim, frazeološkim i kontaktnolingvističkim pojavama u hrvatskom i njemačkom jeziku. Znanstvena je voditeljica Austrijske knjižnice Rijeka te se u toj ulozi brine za promicanje njemačkoga jezika i austrijske kulture u Hrvatskoj. O hrvatsko-njemačkim jezičnim dodirima održala je niz izlaganja i predavanja u zemlji i inozemstvu te objavila nekoliko knjiga i znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Recentno djelo obuhvaća sve rezultate dugogodišnjih istraživanja hrvatsko-njemačkih jezičnih veza u obliku rječnika germanizama koji je izdan 2020. godine kod izdavača Alfa Zagreb i obuhvaća više od 5000 natuknica, njemačkih posuđenica u mjesnim govorima Hrvatske.