Inauguracija novog rektora Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josipa Faričića

Inauguracija novog rektora Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josipa Faričića

U ponedjeljak, 16. listopada s početkom u 11 sati održat će se svečana inauguracija novog rektora Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josipa Faričića.

Novi rektor zamijenio je dosadašnju rektoricu prof. dr. sc. Dijanu Vican te je odlukom Senata Sveučilišta u Zadru izabran za rektora za mandatno razdoblje od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2027. godine.