Gostujuće predavanje dr. Lise E. Kim sa Sveučilišta u Yorku (UK): Exploration of the theoretical and empirical relevance of teacher wellbeing

U srijedu, 25. svibnja 2022. godine u 12:00 h  dr. Lisa E. Kim (Odjel za obrazovanje, Sveučilište u Yorku) će u okviru istraživačkog posjeta koji financira Europsko udruženje za psihologiju ličnosti (EAPP) održati predavanje u Svečanoj dvorani.

 Lisa E. Kim je docentica na Odjelu za obrazovanje na Sveučilištu u Yorku u Velikoj Britaniji i voditeljica istraživačke grupe Health, Effectiveness, And Retention of Teachers (HEART) Research Group. Doktorat znanosti u polju psihologije stekla je 2016. godine na Sveučilištu u Sydneyu u Australiji, a od 2016. do 2018. godine bila je poslijedoktorandica na projektu na Sveučilištu u Yorku koji je financiralo Europsko istraživačko vijeće (Teacher Selection Project, European Research Council Consolidator Grant).

 Njezini istraživački interesi usmjereni su na razumijevanje osobina uspješnih nastavnika. Preciznije, Lisa E. Kim istražuje ulogu nekognitivnih karakteristika nastavnika u objašnjenju njihove dobrobiti i radne uspješnosti. U svojim istraživanjima koristi se multidisciplinarnim pristupom kombinirajući teorijske okvire iz različitih područja psihologije (npr. psihologija ličnosti, edukacijska psihologija, organizacijska psihologija) te mješovite metode (kvalitativne i kvantitativne istraživačke pristupe).

 Trenutno je voditeljica dvaju projekata: Being a teacher in England during the COVID-19 pandemic  koji financira Economic and Social Research Council (ESRC) Impact Acceleration Account i Research Methodologies in Education (ReMiE): Enhancing the research capacities of academics and PhD students in the field of education koji financira World University Network (WUN) Research Development Fund).

 Lisa E. Kim će u predavanju predstaviti rezultate svojih recentnih istraživanja.