EDUKACIJE RUJAN, 2022.

EDUKACIJE RUJAN, 2022.

Centar za razvojnu podršku Feralić u suradnji sa Studentskim savjetovalištem Sveučilišta u Zadru, u periodu od  21. do 24. rujna 2022. organizira edukacije namijenjene logopedima.

TalkTools Terapija oralnog pozicioniranja je posebna vrsta oralno-motoričke terapije kojom se potiču motoričke vještine potrebne za hranjenje i govor. U Terapiji oralnog pozicioniranja kombiniraju se auditivni, vizualni, taktilni i proprioceptivni senzorički sustavi s ciljem poboljšanja oralno-motoričkih vještina. Namijenjena je klijentima različitih dijagnoza i dobi. Ciljevi Terapije oralnog pozicioniranja su poboljšanje jasnoće govora, poboljšanje vještina hranjenja, poticanje samostalnosti i poboljšanje kvalitete života.

21.-22. 9. 2022. održava se edukacija pod nazivom Terapija oralnog pozicioniranja (OPT): planiranje trodijelnog tretmana – STUPANJ 1. Ova početna radionica predstavlja uvod u Terapiju oralnog pozicioniranja te je temelj TalkTools edukacije, a po prvi put se održava na hrvatskom jeziku. Predavačica je mr. sc. Tamara Ciciliani, prof. def. - logoped. 

23.- 24. 9. 2022. održava se edukacija pod nazivom  Dječja govorna apraksija: dijagnoza i tretman, a održava je stručnjakinja iz Sjedinjenih Američkih Država, logopedinja Renee Roy Hill, MS, CCC-SLP, COM.  

Edukacije će se održati u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru s početkom u 8.30h.

https://www.feralic.hr/edukacije/