Edukacija iz sociopsihodrame "Otkrivanje jezika mira"

Edukacija iz sociopsihodrame "Otkrivanje jezika mira"

Pozivamo Vas da se prijavite na sudjelovanje na edukaciji iz sociopsihodrame, metode čiji je osnivač J. L. Moreno, a koja je usmjerena na rad s pojedincima i grupama. Edukacija je dio Erasmus+ programa, a organiziraju je Švedska psihodramska akademija, Centar za sociopsihodramu i istraživanja iz Novog Sada i Sveučilište u Zadru.

Cilj ovog treninga je unaprjeđenje znanja u grupnom radu, posebno za profesionalce i studente koji rade s diskriminiranim, marginaliziranim i vulnerabilnim grupama.

Edukacija će trajati od studenoga 2022. do lipnja 2023. Program se sastoji od webinara na Zoomu i proljetne škole koja će se održati u Zadru u svibnju 2023., gdje će sudionici moći raditi i učiti zajedno, uživo. Nakon proljetne škole u Zadru, organizirat će se dva sastanka na Zoomu radi evaluacije programa.

Edukacija je besplatna budući da je podržana programom Erasmus +!

Više o edukaciji