Obrana doktorskog rada - Blanka RUNTIĆ

Obrana doktorskog rada - Blanka RUNTIĆ

U srijedu 24. srpnja 2024. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 11.00 sati, Blanka RUNTIĆ, dipl. učiteljica, javno brani doktorski rad pod naslovom Tehnološka, pedagoška i sadržajna znanja učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Dijana Vican, izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić i prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić.

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Blanka RUNTIĆ
Obrana sinopsisa disertacije - Tomislav AUGUSTINČIĆ

Obrana sinopsisa disertacije - Tomislav AUGUSTINČIĆ

U ponedjeljak, 15. srpnja 2024. godine, na Sveučilištu u Zadru (zgrada SEP, Šime Vitasovića 1, predavaonica 101), s početkom u 09.30 sati, Tomislav AUGUSTINČIĆ, mag. anthrop. i mag. ethnol. i anthrop., javno brani temu doktorskog rada pod naslovom Imperijalni subjekti: analiza i (re)interpretacija diskursa Mirka i Stjepana Seljana u kontekstu suvremenih postkolonijalnih teorijskih pristupa pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić, prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević i izv. prof. dr. sc. Alenka Bartulović.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Tomislav AUGUSTINČIĆ
1345678910Last