Predstavljanje projekta „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu“

Sveučilište u Zadru, u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Tekstilnotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, organizira predstavljanje projekta „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu“.
Predstavljanje će biti održano u utorak 19. listopada 2021., s početkom u10 sati, u Svečanoj dvorani Sveučilišta.
O projektu možete saznati više na internet stranici.
Poziv i program predstavljanja.

 

Theme picker