Nova izdanja Sveučilišta u Zadru

Objavljen udžbenik "An introduction to academic writing" autorica Anne Martinović i Leonarde Lovrović

Nova izdanja Sveučilišta u Zadru

Ovaj udžbenik je uvod u akademsko pisanje i namijenjen je studentima prve godine preddiplomskog studija anglistike kao i drugim studentima kojima je potrebno razvijati vještine akademskog pisanja na engleskom jeziku. Udžbenik je napisan s ciljem da studenti razvijaju vještinu akademskog pisanja kroz jednostavnije aktivnosti koje postepeno vode prema sve složenijim. Naime, postojeća literatura je često nedostatna i prezahtjevna za studente engleskoga jezika na ovom stupnju učenja jer su njihove vještine akademskog pisanja često slabo razvijene. Budući da je akademsko pisanje vještina koju studenti trebaju koristiti kroz sve godine studija, potrebno ju je sustavno razvijati od samog početka, a vjerujemo da će ovaj udžbenik tome pridonijeti.   

Theme picker