Nova izdanja Sveučilišta u Zadru

Nova izdanja Sveučilišta u Zadru

VALOVIČIĆ, Petra, VIGAN, Nina, BURIĆ ĆENAN, Katica. OSLUHNI NUTARNJE ZVONO: KUD SV. ROKO. Sv. Filip i Jakov : KUD Sv. Roko ; Zadar : Sveučilište, 2020.; 174 str. : ilustr. u bojama; cijena: 100,00 kn
Monografija donosi pregled desetogodišnjeg rada društva i uvid u različite aspekte njegova djelovanja u lokalnoj zajednici i širim okvirima kulturnog amaterizma u domaćem i međunarodnom kontekstu. Oslanjajući se na postojeću u znanstvenu (prije svega povijesnu i etnološku) literaturu kontekstualizira ključne aspekte procesa oblikovanja kulturnog amaterizma u Sv. Filipu i Jakovu. Ova monografija je važna jer ocrtava izazove i procese koji u zgusnutom desetogodišnjem periodu oblikuju praksu folklornog amaterizma kao jednog od najvažnijih pokretača kulturnog i društvenog života zajednice.

Lidija, ŠTRMELJ. A SHAKESPEAREAN LANGUAGE WORKBOOK FOR STUDENTS OF EFL. Zadar : Sveučilište, 2020.; 78 str.; ilustr. u bojama; cijena: 75,00 kn
Priručnik sadrži 150 zadataka u kojima se obrađuju svi aspekti Shakespeareovog jezika od pravopisa, izgovora, morfoloških i sintaktičkih struktura te inovacija u sami rječnik engleskog jezika. Koristi se za praćenje kolegija „Introduction to Shakespeare's language“ na preddiplomskom studiju engleskog jezika, koji pomaže rasvijetliti praktične aspekte poznavanja Shakespeareovog jezika pri prevođenju njegovih djela. Djelo je namijenjeno prvenstveno studentima treće godine preddiplomskog studija engleskog jezika ali i drugim razinama koje proučavaju aspekte povijesnog razvoja engleskog jezika i jezičnih promjena.

 

PROHASKA, Zdenko; RADMAN PEŠA, Anita; OLGIĆ DRAŽENOVIĆ, Bojana. RAZVOJ FINANCIJSKIH TRŽIŠTA I OSNOVE INVESTICIJSKE ANALIZE. Zadar : Sveučilište, 2020.; 228 str.; ilustr. u bojama; cijena: 75,00 kn
Monografija sadrži šest međusobno povezanih tematskih cjelina u kojima se prikazuju i objedinjuju teorijske spoznaje uz praktične primjere bitne za razvoj financijskih tržišta u svijetu i Republici Hrvatskoj. Pored teorijskih spoznaja autori daju i praktične primjere kako bi široj javnosti na najjednostavniji način objasnili potrebu i osnove funkcioniranja financijskih tržišta i institucija. Monografija je namijenjena studentima sveučilišnih studija koji proučavaju financije, financijska tržišta i institucije, ali i svim ostalim akterima, odnosno donositeljima ekonomskih odluka na razini financijskih tržišta i institucija za njihovo bolje i lakše razumijevanje.
Izdanja Sveučilišta u Zadru distribuiraju se i prodaju u Sveučilišnoj knjižari „Citadela“.

Theme picker