Održana promocija sveučilišnog priručnika "Zbirka psihologijskih skala i upitnika", svezak 10

Održana promocija sveučilišnog priručnika "Zbirka psihologijskih skala i upitnika", svezak 10

U petak, 2. listopada 2020. u sklopu 22. Dana psihologije u Zadru održana je promocija 10. sveska Zbirke psihologijskih skala i upitnika. O novom izdanju govorili su Josip Faričić, prorektor za izdavaštvo Sveučilišta u Zadru, Vera Ćubela Adorić, glavna urednica, te recenzentice Margareta Jelić i Tamara Mohorić. 
Ovaj jubilarni svezak Zbirke sadrži deset priloga, u čijoj je izradi sudjelovalo osam istraživača s Odjela za psihologiju, dvije kolegice s drugih sastavnica Sveučilišta u Zadru, te pet sadašnjih i bivših studentica Odjela za psihologiju. Četiri priloga odnose se na prikaz izvornih instrumenata, koje su konstruirali autori priloga i njihovi suradnici (Skala empatije u palijativnoj skrbi, Skala stava o egalitarnosti rodnih uloga u braku, Skala za procjenu potencijalne darovitosti kod djece i Test statističkog rasuđivanja). Preostalih šest priloga su prikazi adaptiranih verzija postojećih instrumenata na drugim jezicima (Fisherin upitnik temperamenta, Kratki upitnik mentalnog zdravlja, Skala gađenja u trima domenama, Skala potrebe za dramom, Upitnik percipirane roditeljske akademske uključenosti i Upitnik posttraumatskog rasta). Na kraju sveska je osvrt glavne urednice na dosadašnja izdanja i gotovo dva desetljeća suradnje na ovom izdavačkom projektu, te prikaz svih dosadašnjih svezaka, uključujući njihove urednike i recenzente, kao i 119 u njima objavljenih priloga i njihovih autora. 
Nakon tiskanog izdanja, novi svezak bit će dostupan, kao i prethodni svesci, na mrežnoj izdavačkoj platformi Sveučilišta u Zadru „Morepress“ https://morepress.unizd.hr/ 

 

Theme picker