O B A V I J E S T studentima prve godine preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija

Susret pročelnika i nastavnika sa studentima prve godine preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija održat će se u ponedjeljak, 5. listopada 2020. na matičnim odjelima.
Raspored možete preuzeti ovdje.

Nastava za studente preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija počinje
u utorak, 6. listopada 2020. godine.

Dobrodošli!