Nova izdanja Sveučilišta u Zadru

Nova izdanja Sveučilišta u Zadru

JUSUP MAGAZIN, Andrijana. PIER ALESSANDRO PARAVIA: ZADARSKI FILOLOG I KNJIŽEVNIK. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2020. 190 str.; ilustr.; cijena: 75,00 kn
Ova monografija na sustavan način tematizira život i djelo Piera Alessandra Paravije, valorizirajući njegovu važnost za povijest zadarske kulture, napose Znanstvene knjižnice, te doprinos književnosti i kulturi predrisorgimentalne Italije. Relevantnost teme ogleda se u činjenici da se radi, u kontekstu hrvatske znanstvene produkcije, o originalnom prikazu biografije, pjesničkog, prevoditeljskog, teorijsko-kritičkog i akademskog rada Paravije. Studija je vrijedan doprinos kulturnoj i književnoj povijesti 19. stoljeća u dijalogu sa suvremenim tokovima - pokazuje da je za Praviju bila ključna zemljopisna uvjetovanost - rodni grad, kulturna i književna povijest ali i odabir književnih poetika i intelektualnih sugovornika u kontekstu preporodne Italije i njezine specifične kulturne scene.

VRANČIĆ, Antun. EPISTOLAE AD FAMILIARES / ediderunt Diana Sorić et Teuta Serreqi Jurić. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2020. XLVIII, 220 str.; ilustr.; cijena: 90,00 kn
Kritičko izdanje obiteljske korespondencije Antuna Vrančića popraćeno uvodnom studijom zasigurno je jedno od vrijednih doprinosa upoznavanja znanstvene javnosti s velikim, a većinom neobjavljenim opusom hrvatskih latinista. Ova korespondencija predstavlja jedno od najzanimljivijih i najintrigantnijih dijelova njegova impozantnog epistolarija koji ukupno sadrži oko tisuću pisama. Knjiga donosi znatno poboljšanu verziju latinskog teksta ranije objavljenih pisama, popraćenu kritičkim aparatom i aparatom izvora. Kritičkom izdanju pisama prethodi iscrpna uvodna studija s podacima o Vrančićevoj biografiji, njegovoj književnoj ostavštini, obiteljskim adresatima i načelima uspostave latinskog jezika.

TONKOVIĆ, Željka; KROLO, Krešimir; MARCELIĆ, Sven. KLASIKA, PUNK, CAJKE: KULTURNI KAPITAL I VRIJEDNOSTI MLADIH U GRADOVIMA NA JADRANSKOJ OBALI. Zadar: Sveučilište u Zadru; Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2020. 319 str.; ilustr.; cijena: 50,00 kn
Publikacija ima relevantnost koja izlazi iz uskih akademskih okvira i smješta se u područje šire javne rasprave, otvarajući potencijal donositeljima javnih politika kao i svima koji se bave kulturom, a na neki su način vezani uz mlade, da dobiju vrijedan izvor informacija i promišljanja o mladima i njihovom doprinosu zajednici. Proučavajući kulturne prakse, stavove i kulturni kapital, autori donose bogat opis aktualnog kulturnog trenutka srednjoškolske populacije u Jadranskoj Hrvatskoj, čime otvaraju mogućnost široj javnosti za sagledavanje problema, ali i potencijala ove populacije. To je osobito relevantno u promišljanju javnih politika za mlade, kako onih vezanih uz kulturu, tako i onih obrazovnih, osobito u smislu učinka obrazovanja u kulturi na stvaranje publike za pojedine kulturne oblike i prakse.

Izdanja Sveučilišta u Zadru distribuiraju se i prodaju u Sveučilišnoj knjižari „Citadela“.