Predstavljamo nova izdanja Sveučilišta u Zadru

Predstavljamo nova izdanja Sveučilišta u Zadru

POMORSTVO DALMACIJE: OTOK HVAR U 19. STOLJEĆU /Mateo Bratanić
Autor pomorsku baštinu otoka Hvara problematizira u njezinoj ukorijenjenosti i kontinuitetu trajanja (prapovijest, grčke kolonizacije, rimske Pharije, kasne antike, Venecije, Austrije), ponajprije kao međuodnos otočnih stanovnika s morem i pomorstvom. Donosi preglednu sliku referentnih točaka kroz različita povijesna razdoblja, kao nasljeđe kumulativnog slijeda do središnjeg fokusa rada na 19. stoljeće koje ujedno odražava iskustvenost otočnog stanovništva u njegovom egzistencijalnom kontekstu i općim procesima. Ovim djelom otok Hvar postaje historiografski vidljiv kao jedno od povijesnih pomorskih središta na hrvatskoj obali tako što donosi lokalne/mikrohistorijske razine otoka Hvara s obzirom na identitet i pomorsku baštinu.


STRANI JEZICI I TURIZAM: ZBORNIK RADOVA 4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE „STRANI JEZICI I TURIZAM“; ZADAR, 8.-9.11.2018. / urednici Vlado Sušac, Tomislav Krpan, Ivana Lozo
IV. međunarodni znanstveni skup „Strani jezici i turizam“ održan je od 8. do 9. studenoga 2018. godine u Zadru u organizaciji Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i pripadajuće mu Katedre za primijenjenu lingvistiku u turizmu. Ovom idejom se na međunarodnim znanstvenim skupovima nastoji afirmirati istraživanja u okviru stranih jezika za posebne namjene, i to specifično u području turizma. To je sektor koji je bez dileme uz informacijske i komunikacijske tehnologije u najvećoj ekspanziji na globalnoj razini i koji u skladu s tim privlači interes za mnoga interdisciplinarna istraživanja, u kojima i ova grana lingvistike zauzima svoje posebno mjesto i zanimanje stručnjaka.

GRAD I OBRED: ZADARSKA SVETIŠTA I NJIHOVA LITURGIJA OD 5. DO 11. ST. / Ana Mišković
Rukopis Ane Mišković je studija o liturgijskim funkcijama u zadarskim crkvama kasne antike i ranog srednjeg vijeka. U prvom planu je proučavanje procesija kao važnog sadržaja obrednog prostora. Metodološki je knjiga temeljena na rezultatima novijih konzervatorskih i arheoloških istraživanja sakralne arhitektura ranog kršćanstva i ranog razdoblja srednjeg vijeka u Zadru,  prožete podacima iz opsežne literature koja govori o nastanku i razvoju liturgijskih oblika Crkve toga vremena na Istoku i Zapadu Europe. Susret tih kultura autorica prepoznaje u pojedinostima  arhitektonskih rješenja sakralnih prostora i tumači kroz graditeljske forme hramova. Studija pokazuje specifični dio života Crkve i vjere, njezine kulture ranog razdoblja, sagledavane kroz određene oblike i prostore, prvenstveno bazilika 

Theme picker