Natječaj o subvencioniranom stanovanju

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavljen je Natječaj za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u Studentskom domu Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolskom đačkom domu Zadar te za subvencioniranje smještaja kod privatnih stanodavaca u Zadru i Gospiću za akademsku godinu 2020./2021.  

VAŽNO!
Molimo da pažljivo pročitate i proučite ponuđenu dokumentaciju i da se prijavite putem POVEZNICE.      
Prijava putem internetske forme obvezna je!
U prijavi putem poveznice student je dužan popuniti sve podatke u „Obrascu A“ (i u Izjavi koja je dio „Obrasca A“), ispisati obrazac, potpisati ga i dostaviti s ostalom dokumentacijom.

Ishodovanje potrebnih dokumenata  moći će se obavljati isključivo putem e-mail-a (student će poslati, sa svojim imenom i prezimenom, OIB-om te podacima koji su mu poznati, jedan od obrazaca “B” Studentskoj službi, referadi, ili tajništvu Odjela sa zamolbom da se obrazac popuni, provjeri - podatke koje je u obrazac upisao osobno student te ovjeren i potpisan obrazac skeniran pošalje e-mail-om studentu. Također, student će zatražiti da mu se pošalju e-mail-om i drugi potrebni dokumenti – potvrda o studiranju i prijepis ocjena, potpisani i ovjereni od strane odgovorne osobe u referadi ili tajništvu Odjela).
Potrebna dokumentacija za dvopredmetne studije može se zatražiti u Studentskoj službi (referadi) do 30. srpnja 2020.
Dokumentacija koja je potrebna za jednopredmetne studije moći će se zatražiti u tajništvima odjela do 23. srpnja 2020., osim za jednopredmetne studije na sljedećim odjelima: Odjel za ekonomiju, Odjel za informacijske znanosti, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja i Odjel za zdravstvene studije, gdje će se dokumentacija moći zatražiti do 27. srpnja 2020.
Nakon navedenih datuma (23. i 27. srpnja 2020.) studenti će moći zatražiti potrebnu dokumentaciju, za jednopredmetne studije, u Studentskoj službi do 30. srpnja 2020.
Dokumentacija za jednopredmetne studije na Pomorskom odjelu moći će se zatražiti do 30. srpnja 2020.
 
Dokumentacija (osim „Obrasca A“, koji se kreira putem internetske forme):
Zamolba-brucoši / Zamolba-više godine / Obrazac „B“ / Obrazac „B-1“ / Obrazac „B-2“ / Obrazac „B-3“ / Obrazac „B-4“ (obrasce „B-1“, „B-2“, „B-3“, „B-4“ treba izabrati prema vrsti studija i godini studija) / Izjava o članovima obitelji koji nemaju osobni identifikacijski broj (OIB) / Obrazac privole za obradu osobnih podataka / PJ Ministarstva hrvatskih branitelja / Popis dokumentacije koja se dostavlja na Natječaj.