Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 3.7.2020.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju s 20% radnog vremena, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (otorinolaringologija) na Odjelu u zdravstvene studije (pod točkom 2. teksta natječaja), izabran dr. sc. NEVEN SKITARELIĆ.
  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, u interdisciplinarnom području znanosti, polje geografija  na Odjelu za geografiju (pod točkom 3. teksta natječaja), izabran STJEPAN GVERIĆ, mag. geogr.
  3. Obavještavamo da je u postupku izbora doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, na projektu HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, u Centru za jadransku onomastiku i etnolingvistiku (pod točkom 8. teksta natječaja), izabran HRVOJE BAZINA mag. educ. philol.croat.
  4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija (germanistika, njemački jezik), u Centru za strane jezike (pod točkom 9. teksta natječaja), izabran mr. sc. IVICA LEOVAC.
  5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija (anglistika, engleski jezik), u Centru za strane jezike, (pod točkom 11. teksta natječaja), izabrana NATAŠA PERINČIĆ TIČIĆ, prof.
  6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti (pod točkom 13. teksta natječaja), izabrana KATARINA ALVIR, dipl. nov.
  7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, na Odjelu za ekonomiju (pod točkom 15. teksta natječaja), izabrana  mr. sc. MARTINA MATÉ.
  8. Obavještavamo da je u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija, na Odjelu za arheologiju (pod točkom 6. teksta natječaja), izabrana dr. sc. IRENA RADIĆ ROSSI.

Theme picker