Održana prva godišnja konferencija alijanse EU-CONEXUS

Na kraju prve akademske godine provođenja projekta Europsko sveučilište za pametno i održivo upravljanje urbanim obalnim prostorima EU-CONEXUS, u srijedu, 1. srpnja 2020. održana je prva godišnja konferencija alijanse. Zbog epidemiološke situacije konferencija je, uz preko tri stotine sudionika, djelatnika i studenata šest partnerskih sveučilišta koja čine alijansu (Poljoprivredno sveučilište u Ateni, Grčka; Tehničko građevinsko sveučilište u Bukureštu, Rumunjska; Sveučilište Klaipeda, Litva; Sveučilište La Rochelle, Francuska; Katoličko sveučilište u Valenciji, Španjolska i Sveučilište u Zadru), predstavnika drugih alijansi europskih sveučilišta i Europske komisije, održana virtualnim putem. Nakon uvodne riječi profesora Jean-Marca Ogiera, rektora Sveučilišta La Rochelle i predsjednika Upravnog vijeća alijanse, sudionicima se obratila Elena Tegovska, voditeljica tima za Erasmus+ pri Glavnoj upravi za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije (EAC), koja je u svom izlaganju naglasila važnost inicijative europskih sveučilišta za razvoj Europskog obrazovnog prostora (EUA). Istaknula je kako je istraživanje provedeno na 114 sveučilišta iz gotovo svih zemalja EU, koja su dio 17 alijansi odabranih za financiranje u prvom pozivu, pokazalo da se članstvo u alijansi pozitivno odrazilo na prevladavanje problema uzrokovanih pandemijom COVID-19. Osvrnula se na glavne izazove koji stoje pred europskim sveučilištima, kao što su mobilnost, digitalizacija, osiguravanje kvalitete, akreditacija združenih studija, pravni okvir i financiranje. Ukazala je na moguća rješenja za njihovo prevladavanje među kojima su automatsko priznavanje diploma združenih studija, inicijativa kreiranja europske studentske iskaznice, stvaranje okvira za virtualnu i kombiniranu (blended) mobilnost i usklađivanje ili interoperabilnost postojećih IT sustava, adekvatno i održivo financiranje na europskoj i nacionalnoj razini te više sinergije među europskim programima i fondovima. U zaključku je navela planirane politike Europske komisije za daljnji razvoj europskih sveučilišta, kao što su praćenje razvoja europskih sveučilišta, povećanje financiranja, sinergija s drugim europskim i nacionalnim izvorima financiranja te zajednički rad na detektiranju i otklanjanju pravnih i administrativnih barijera, osiguravanja kvalitete i stvaranje jedinstvenog europskog statuta europskih sveučilišta i drugih sveučilišnih alijansi.
U nastavku konferencije predstavljeni su ishodi jednogodišnjeg zajedničkog rada partnerskih sveučilišta po svim radnim paketima projekta. Unatoč problemima uzrokovanim pandemijom COVID-19, većina predviđenih ciljeva za prvu godinu provedbe projekta u potpunosti je ostvarena. Kao što je bilo predviđeno, od sljedeće akademske godine započeti će izvođenje kolegija iz raznih znanstvenih područja na temu održivog upravljanja obalnim prostorima koje će moći upisati studenti svih preddiplomskih studija koji se izvode na partnerskim institucijama. Izrađen je i združeni diplomski studij Biotehnologije mora koji će se početi izvoditi u akademskoj godini 2021./2022. Istaknuto je da se treba pripremiti za mogućnost nastavka epidemije od početka sljedeće akademske godine, kako bi njezin utjecaj na ostvarenje ciljeva, poglavito združenih studijskih programa bio minimalan. O aktivnostima u radnim paketima koje koordinira Sveučilište u Zadru (WP3 – Mobility, WP 6 – Campus life) govorili su voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Maja Kolega, prof. i prorektor za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija prof. dr. sc. Slaven Zjalić. Prorektor Zjalić istaknuo je važnost uključenosti studenata u provođenje projekta i izrazio zadovoljstvo postignutom suradnjom. Doprinos studenata posebno je dragocjen u osmišljavanju i izradi materijala za promociju jezika i kulture zemalja iz kojih dolaze članice alijanse. Zbog pandemije COVID-19 trenutačno je promocija limitirana na virtualnu sferu i mrežne stranice, ali to, iako je izvrsna podrška, ne može u potpunosti zamijeniti događaje uživo. Prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić sudjelovao je s izlaganjem o izazovima EU-CONEXUS-a s kojima se susreću pojedina sveučilišta članovi alijanse. Istaknuo je da je Sveučilište u Zadru zbog svoje mediteranske i europske orijentacije od samog početka izuzetno posvećeno radu na projektu. Tijekom prve godine rada s aktivnostima alijanse su upoznati svi djelatnici Sveučilišta kao i relevantna nacionalna tijela. Naglasio je da nas u drugoj godini rada očekuje niz izazovnih aktivnosti daljnjeg povezivanja sastavnica alijanse kroz sustavan rad na prijavljivanju novih, zajedničkih znanstvenih projekata kroz koje bi znanstveni rad bio dodatno unaprijeđen i kroz koje bi naše Sveučilište ali i alijansa u cjelini bili visoko pozicionirani na listama europskih znanstvenih institucija.
U završnom dijelu konferencije u raspravu su se uključili članovi Sveučilišnog savjeta EU-CONEXUS-a, koji su iskazali zadovoljstvo postignutim rezultatima, ali i ukazali na mogućnosti daljnjeg unaprjeđenja i strateškog razvoja.
Predsjednik Upravnog vijeća EU-CONEXUS-a profesor Jean-Marc Ogier na kraju je zahvalio svim sudionicima konferencije, posebice timovima koji su uložili rad i vrijeme u provođenje aktivnosti i dali doprinos ostvarenju zacrtanih ciljeva, te je izrazio nadu da će se sljedeća godišnja konferencija održati uživo.
U ime Sveučilišta u Zadru, uz brojne nastavnike, studente i nenastavno osoblje, na konferenciji je sudjelovala Uprava Sveučilišta na čelu s rektoricom prof. dr. sc. Dijanom Vican.

Theme picker