Nova izdanja Sveučilišta u Zadru

PALIJATIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA / Marija Ljubičić (suizdavač Naklada Slap)
Sadržaj publikacije pojašnjava osnovnu terminologiju u palijativnoj skrbi, osnovna načela, filozofiju, teorijske koncepte i specifičnosti palijativne zdravstvene njege, pojavnost boli i neugodnih simptoma te psiholoških reakcija u suočavanju s neizlječivom bolesti. Poseban naglasak stavlja se na komunikacijske vještine i etičke aspekte, a podrška sudionicima u palijativnoj skrbi istaknuta je kao značajan segment u dosezanju visokih standarda i kvalitete usluga. 


ONDA SAM TO JA: FRANKOFONSKA KRATKA PROZA U POSTKOLONIJALNOM KONTEKSTU / urednice Vanda Mikšić i Mirna Sindičić Sabljo (suizdavač Meandar Media)
Namjera je ovog autorskog izbora hrvatskim čitateljima predstaviti kratku prozu odabranih frankofonskih autora i autorica. Odabranim je tekstovima zajednička ukorijenjenost u postkolonijalni kontekst te tematiziranje migracija, rasizma, eurocentrizma, multikulturalnosti, akulturacije, susreta kultura te odnosa središta i periferije. U njima se propituje kulturna različitost, naslijeđe kolonijalnog razdoblja, uvode nove perspektive prema prošlosti, odbacuje esencijalizam te osporava imperijalistički diskurs i stereotipi koji su njegov sastavni dio.


21st PSYCHOLOGY DAYS IN ZADAR: BOOK OF SELECTED PROCEEDINGS / urednica Andrea Tokić
Book of selected proceedings je zbornik znanstvenih radova prezentiranih na međunarodnoj znanstveno stručnoj konferenciji Dani psihologije na Sveučilištu u Zadru. Radovi uključeni u zbornik odnose se na široki raspon tema u psihologiji, od temeljnih eksperimentalnih istraživanja kognitivnih procesa i emocionalnih doživljaja do istraživanja kvalitete života i mentalnog zdravlja specifičnih razvojnih skupina (djeca, adolescenti, majke, osobe starije životne dobi) i funkcioniranja pojedinca u specifičnom socijalnom kontekstu (multietničkim zajednicama, specifičnim zanimanjima).

Theme picker