Nova izdanja Sveučilišta u Zadru

Nova izdanja Sveučilišta u Zadru

Predstavljamo Vam nova izdanja Sveučilišta u Zadru. 

ZADARSKO PLEMSTVO U SREDNJEM VIJEKU (RODOSLOVLJA) / Serđo Dokoza i Mladen Andreis 

Monografija je izuzetno vrijedan doprinos znanstvenoj analizi društvene povijesti srednjovjekovnoga Zadra i dalmatinskih gradova. Proučavanje struktura gradskog plemstva izrazito je relevantno ponajprije radi izuzetne važnosti koju je plemstvo imalo na ukupan život pojedinih gradova (njegov politički, gospodarski i kulturni aspekt) te odnose među njima i odnose s okolnim političkim ustanovama i strukturama. Monografija otvara nove uvide u neke od najvažnijih pojava društvenoga života srednjovjekovne Hrvatske te doprinosi razumijevanju cijeloga niza problema društvenog života otkrivajući gdje leže uzroci i ishodišta ukupnog razvoja.

PODVODNA ARHEOLOGIJA / Smiljan Glušćević 

Važnost ovog udžbenika ogleda se u činjenici da u znanstvenoj i stručnoj literaturi podvodne arheologije u posljednjih desetljeća nije bilo nove sinteze o teoriji i praksi arheoloških istraživanja u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku. Ovo je sveobuhvatni udžbenik koji pokriva brojne segmente podvodnih arheoloških istraživanja te je primjenjiv u edukaciji širokog spektra znanstvene zajednice, kroz univerzalni i tehnološki pristup podvodnim istraživanjima. 

MOZAK I UM: OD ELEKTRIČNIH POTENCIJALA DO SVJESNOG BIĆA / urednici Nataša Šimić, Pavle Valerjev i Matilda Nikolić Ivanišević

Djelo se bavi pitanjem odnosa mozga i uma, odnosno pitanjem kako moždana aktivnost stvara mentalna stanja. Ovo pitanje predstavlja jednu od najvećih neriješenih misterija i izazova za znanost u 21. stoljeću. Udžbenik je pažljivo i suvremeno didaktički oblikovan te može poslužiti kao priručnik u poučavanju većeg broja kolegija na studijima psihologije i srodnih disciplina kao i za pomoć drugim znanstvenicima i stručnjacima kojima je u fokusu rada doživljavanje i ponašanje ljudi.

NASTAVA STRANIH JEZIKA – SUVREMENI PRISTUP, TEORIJA I PRAKSA / urednice Sandra Hadžihalilović i Eugenija Ćuto

Riječ je o zborniku koji je posvećen prof. Vesni Krneti, višoj lektorici. Radovi se bave različitim temama suvremene metodike stranih jezika. Cijeli je niz tema i pristupa o kojima pišu autori(ce) pojedinih tekstova: primjena kognitivne lingvistike, uloga elektronskih medija u obrazovanju i učenju na daljinu, interkulturalna kompetencija u nastavi i sl. Djelo je namijenjeno metodičarima i nastavnicima stranih jezika kao i studentima.

Theme picker