Obrana sinopsisa disertacije - Željka LILEK BLAGUS

U srijedu 17. lipnja 2020. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, dvorana u prizemlju) , s početkom u 13.00 sati, Željka LILEK BLAGUS, prof., javno brani temu disertacije pod naslovom Odnos ljepote i moralne dobrote u Platonovoj i Kantovoj filozofiji pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Iris Tićac, prof. dr. sc. Marie-Élise Zovko i izv. prof. dr. sc. lic. theol. Marko Vučetić.

Theme picker