Obrana doktorskog rada - Irena MIKULACO

U četvrtak 21. svibnja 2020. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Irena MIKULACO, prof., javno brani doktorski rad pod naslovom Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Marina Radčenko, prof. dr. sc. Natalija Vidmarović i prof. dr. sc. Rafaela Božić.

Javna obrana može se pratiti preko platforme MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aafc602ce62b348919d696b2c04902005%40thread.tacv2/conversations?groupId=55dec415-89de-4154-99ba-ea981941bd0f&tenantId=27e26e88-d66b-413b-832e-806da36639a1

Theme picker