Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 24.3.2020.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Zbog  trenutne situacije u kojoj se nalazimo zbog širenja bolesti COVID-19 natječajna dokumentacija iznimno se može dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: natjecaj@unizd.hr.
Pri dostavi dokumentacije molimo da vodite računa da je ograničenje veličine poslane pošte 20MB.
 

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija na Odjelu za sociologiju (pod točkom 7. teksta natječaja), izabrana dr. sc. VALERIJA BARADA.
  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanja na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, na Odjelu za ekonomiju (pod točkom 8. teksta natječaja), izabran dr. sc. JURICA BOSNA.
  3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija na projektu HRZZ-a “Jadranska maritimna hodočašća u lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom kontekstu (PILGRIMAR)”, na Odjelu za etnologiju i antropologiju (pod točkom 5. teksta natječaja), izabrana ADRIANA BRANKA POJATINA, mag. ethnol. et anthrop.
  4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (pod točkom 10. teksta natječaja), izabran SVETKO MILIN, dipl. ing.

Theme picker