Obrane doktorskih radova

U ponedjeljak 9. ožujka 2020. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Nikola CESARIK, mag. archeol., javno brani doktorski rad pod naslovom Rimska vojska u provinciji Dalmaciji od Augustova do Hadrijanova principata pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Maršić, prof. dr. sc. Miroslav Glavičić i doc. dr. sc. Dino Demicheli.

U srijedu 11. ožujka 2020. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.00 sati, Filip ŠIMETIN ŠEGVIĆ, prof., javno brani doktorski rad pod naslovom Vlast, politika i kultura u banskoj Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Mateo Bratanić, izv. prof. dr. sc. Ante Bralić i prof. dr. sc. Željko Holjevac.

Theme picker