Obrana sinopsisa disertacije - Antonia PINTARIĆ

U petak 6. ožujka 2020. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Antonia PINTARIĆ, mag. educ. philol. angl. i mag. philol. russ., javno brani temu disertacije pod naslovom Metaforičke realizacije koncepta ŽIVOT u ruskim proznim djelima staljinističkog perioda pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, prof. dr. sc. Rafaela Božić i dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znanstvena savjetnica.

Theme picker