Obrane sinopsisa disertacija

U petak 14. veljače 2020. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Božo KESIĆ, mag. educ. philol. angl. i mag. educ. hist. art., javno brani temu disertacije pod naslovom Spomenici u Hrvatskoj od 1991. godine do danas pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Josip Belamarić, znanstveni savjetnik, dr. sc. Ive Šimat Banov, red. prof. u miru, i doc. dr. sc. Antonija Mlikota.

U ponedjeljak 17. veljače 2020. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, dvorana u prizemlju), s početkom u 12.00 sati, Ana DEVIĆ, dipl. komparatistica knjiž. i dipl. povj. umj.,  javno brani temu disertacije pod naslovom Hrvatska antifašistička vizualna umjetnička produkcija (1941. – 1945.) u kontekstu europske umjetnosti otpora pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Sonja Briski Uzelac, red. prof. u miru, dr. sc. Ljiljana Kolešnik, znanstvena savjetnica, i doc. dr. sc. Laris Borić.

Theme picker