Otvorene prijave za EU-CONEXUS znanstvenu konferenciju "Smart urban coastal sustainability days"

Otvorene prijave za EU-CONEXUS znanstvenu konferenciju "Smart urban coastal sustainability days"

Alijansa EU-CONEXUS  organizira znanstvenu konferenciju Smart urban coastal sustainability days od 4. do 6. lipnja 2020. na Sveučilištu La Rochelle, Francuska. Konferencija je namijenjena istraživačima i stručnjacima svih znanstvenih disciplina, a obrađivat će četiri teme: (1) Coastal hazards and risks, (2) Coastal cities and infrastructures, (3) Coastal ecosystem services  (4) Coastal societies.
Više informacija i prijava za sudjelovanje.

 

Theme picker