Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 28.1.2020.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologija (katehetika), na Teološko-katehetskom odjelu (pod točkom 2. teksta natječaja), izabrana dr. sc. MARIJANA MOHORIĆ.
  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (teorija i povijest književnosti), na Odjelu za francuske i frankofonske studije (pod točkom 4. teksta natječaja), izabrana dr. sc. MIRNA SINDIČIĆ SABLJO.
  3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, (informacijski sustavi i informatologija i informacijsko i programsko inženjerstvo), na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti (pod točkom 1. teksta natječaja), izabran dr. sc. JURICA GRZUNOV.
  4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u  znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija (Novija hrvatska književnost), na Odjelu za kroatistiku (pod točkom 5. teksta natječaja), izabrana dr. sc. SANJA KNEŽEVIĆ.
  5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, izborno polje 8.05. Obrazovne znanosti (pedagogija, glazbena umjetnost) na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja (pod točkom 6. teksta natječaja), izabran dr. sc. TOMISLAV KOŠTA.
  6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja (pod točkom 3. teksta natječaja) izabran dr. sc. ANTE DELIĆ.
  7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje geofizika (meteorolgija), na Odjelu za ekologiju agronomiju i akvakulturu (pod točkom 7. teksta natječaja), izabran LADISLAV ĆOSO, dipl. ing.

 

Theme picker