Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 17.12.2019.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti (pod točkom 5. teksta natječaja) izabran BORNA BULJAN, mag. oec..
  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti (muzikologija i etnomuzikologija) na Odjelu za etnologiju i antropologiju (pod točkom 3. teksta natječaja), izabrana dr. sc. KATICA BURIĆ ĆENAN.
  3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija (pastoralna teologija), na Teološko-katehetskom odjelu (pod točkom 2. teksta natječaja), izabran ŽARKO RELOTA, lic. theol.
  4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja (pod točkom 6. teksta natječaja), izabrana KLARA RAPAN, mag. psych.
  5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija, na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja (pod točkom 7. teksta natječaja), izabran RADE ZRILIĆ, prof. pedagogije.
  6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u  znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija (Novija hrvatska književnost), na Odjelu za kroatistiku (pod točkom 5. teksta natječaja), izabrana dr. sc. SANJA KNEŽEVIĆ.
  7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, izborno polje 8.05. Obrazovne znanosti (pedagogija, glazbena umjetnost) na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja (pod točkom 6. teksta natječaja), izabran dr. sc. TOMISLAV KOŠTA
  8. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest (hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest, povijest pomorstva), na Odjelu za povijest (pod točkom 1. teksta natječaja), izabran dr. sc MILORAD PAVIĆ.

Theme picker