Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 25.11.2019.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika), na Odjelu za talijanistiku (pod točkom 1. teksta natječaja), izabrana dr. sc. IRENA MARKOVIĆ.
  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, s 20% radnog vremena, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti (kirurgija), na Odjelu za zdravstvene studije (pod točkom 6. teksta natječaja), izabran dr. sc. IVAN BAČIĆ.
  3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija (psihologija rada), na Odjelu za psihologiju (pod točkom 7. teksta natječaja), izabrana dr. sc. LJILJANA GREGOV.
  4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (povijest hrvatskog jezika, dijalektologija), na Odjelu za kroatistiku (pod točkom 4. teksta natječaja), izabran dr. sc. JOSIP GALIĆ.
  5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika), na Odjelu za talijanistiku (pod točkom 5. teksta natječaja), izabrana dr. sc. IVANA ŠKEVIN RAJKO.
  6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest (hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, povijest pomorstva), na Odjelu za povijest, (pod točkom 2. teksta natječaja), izabran dr. sc. MATEO BRATANIĆ.
  7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje višeg lektora i na radno mjesto višeg lektora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika), na Odjelu za francuske i frankofonske studije (pod točkom 3. teksta natječaja), izabrana MAJA LUKEŽIĆ ŠTORGA, prof.

 

Theme picker