Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 25.10.2019.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Obavještavamo da je u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističih znanosti, polje filologija (teorija i povijest književnosti) na Odjelu za germanistiku, pod točkom 4. teksta natječaja, izabrana dr. sc. SLAVIJA KABIĆ.

Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističih znanosti, polje filologija (slavistika – ruski jezik) na Odjelu za rusistiku, pod točkom 5. teksta natječaja, izabrana dr. sc. SANDRA HADŽIHALILOVIĆ.

 

Theme picker