Obavijest za studente dvopredmetnih studija o upisu u ak. god. 2019./2020. i upisu obveznih i izbornih kolegija putem Studomata

Upis u ak. god. 2019./2020. počinje 27. rujna 2019., a završava 28. listopada 2019.

Upis se obavlja sljedećim redoslijedom:

1. upis obveznih i izbornih kolegija putem Studomata (27. rujna 2019. – 8. listopada 2019.); kolegiji se upisuju u skladu s redovima predavanja matičnog studija

2. upis u Uredu za preddiplomske i diplomske studije – Referada (27. rujna 2019. – 28. listopada 2019. od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 14:30). Nakon provjere upisa kolegija u sustavu ISVU ovjerava se indeks studentima viših godina koji indeks imaju. Studenti 2. godine koji nemaju indeks, već iksicu, tj. e-indeks, također moraju doći potvrditi upis u Referadu u gore navedenom terminu.

Studenti 1. godine diplomskih studija putem Studomata upisuju samo izborne kolegije (obvezni kolegiji već su prikazani na Studomatu). Za studente 1. godine diplomskih studija upis u Referadi i upis izbornih kolegija putem Studomata počinje 1. listopada 2019.

Uplatnica za upisninu i/ili školarinu dobiva se u Referadi.

Za upis u ak. god. 2019./2020. iz Sveučilišne knjižnice potrebno je donijeti:

- potvrdu da su vraćene sve knjige (za studente koji imaju iksicu, tj. e-indeks)

- pečat u indeksu koji potvrđuje da su vraćene sve knjige (za studente koji imaju indeks).

Putem Studomata mogu se upisati STUDENTI KOJI NISU PONAVLJAČI i STUDENTI PONAVLJAČI KOJI NEMAJU PARCIJALU. Ako ste upisali krivi izborni predmet putem Studomata, možete se javiti tajnici na matičnom odjelu.

Putem Studomata ne mogu se upisati sljedeći studenti:

- STUDENTI KOJI IMAJU PARCIJALU NA VIŠIM GODINAMA I PROMJENU PROGRAMA NA 1. GODINI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA – UPISUJU SE NA IZBORNE KOLEGIJE ZIMSKOG SEMESTRA U TAJNIŠTVU ODJELA (prema rasporedu svakog pojedinog odjela)

- APSOLVENTI – dolaze na upis u Referadu

- STUDENTI KOJI IDU NA ERASMUS U ZIMSKOM SEMESTRU – upisuju ak. god. 2019./2020. u Referadi, a kolegije upisuju po povratku s Erasmusa.

AKO STE IZVANREDNI STUDENT i ako vam Studomat ne prihvaća upis obveznih i izbornih kolegija, molimo vas da se javite tajnici na matičnom odjelu za upis izbornih kolegija, a obvezne kolegije upisat ćete u Referadi.

Svi gore navedeni studenti upisuju se u Referadi od 27. rujna do 28. listopada 2019. od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 14:30.

Studenti 1. godine preddiplomskih i diplomskih studija koji imaju promjenu programa već su upisani u ak. god. 2019./2020. te u Referadu moraju doći samo ako nisu položili sve predmete na studiju koji zadržavaju (izdat će im se uplatnica za nepoložene ECTS bodove). Ako budu tražili upis predmeta iz više godine (parcijalu) za studij koji su zadržali, podnijet će obrazac u odjelnom tajništvu.

STUDENTI DVOPREDMETNIH STUDIJA KOJI MORAJU UPISATI STRANI JEZIK U CENTRU ZA STRANE JEZIKE – nakon upisa stranog jezika putem Studomata trebaju doći u Centar za strane jezike i osobno potvrditi upis stranog jezika od 30. rujna do 7. listopada 2019. od 8:00 do 16:00 (Jurja Bjankinija 2, Poluotok).

SVAKI EVENTUALNI POGREŠAN UPIS U AK. GOD. 2019./2020. PUTEM STUDOMATA PONIŠTIT ĆE SE.

Podsjećamo generaciju studenata koja je preddiplomski studij upisala ak. god. 2012./2013. da im pravo studiranja traje do 30. rujna 2020. godine. Isto vrijedi i za generaciju studenata diplomskih studija koji su se upisali ak. god. 2014./2015.

Molimo da se za sve eventualne poteškoće sa Studomatom javite na e-mail: mmirkovi@unizd.hr ili da dođete u Referadu (R. Boškovića 1, 1. kat, 4. ured).

Upute o postupku prijave na kolegije putem Studomata

· Prije upisa godine na Studomatu obvezno provjerite redove predavanja svog upisanog studija (na mrežnoj stranici matičnog odjela ili ovdje: https://www.isvu.hr/javno/hr/vu269/nasprog/2019/nasprog.shtml) i raspored predavanja (http://www.unizd.hr/akademski-kalendar/raspored-sati) te se na matičnom odjelu raspitajte za dodatne informacije o studiju. To je ujedno prilika da dobijete potrebne savjete i preporuke o odabiru izbornih kolegija. Za upis putem Studomata najbolje je napraviti popis kolegija koje želite upisati, ovisno o ponudi svakog pojedinog studija i o onome što vam odgovara po rasporedu predavanja (tako da izbjegnete kolizije). Popis bi osim željenih kolegija trebao sadržavati i eventualne rezervne kolegije, s obzirom na to da je upis na izborne kolegije ograničen upisnim kvotama.

· Prijavljujete se na Studomat koristeći AAI@EduHr elektronički identitet.

· Ako nedostaje neki od vaših obveznih osobnih podataka, Studomat će tražiti da ga upišete.

· Odabirete izborne i obvezne kolegije.

· Odabir kolegija mora biti u skladu s pravilima o ECTS bodovnim kvotama navedenima na sučelju Studomata, odnosno u skladu s pravilima koja su navedena na redovima predavanja koji su objavljeni na gore navedenoj mrežnoj stranici ili na mrežnoj stranici matičnog odjela.

· Nakon odabira željenih kolegija provjerite vlastiti izbor i na kraju potvrdite upis kolegija.

Važne napomene:

· Kada jednom potvrdite i upišete odabrane kolegije, više nećete moći promijeniti odabir kolegija putem Studomata.

· Za promjenu već odabranih i upisanih kolegija dužni ste se javiti u tajništvo odjela (nakon upisa u Referadi) gdje će vam biti obrisan upisani kolegij i dodan neki drugi umjesto obrisanoga (ako nije ispunjena upisna kvota).

· Za upis kolegija iz nastavničkih kompetencija iz diferenciranog kurikuluma potrebno je vidjeti koji se kolegiji nude preddiplomskoj odnosno diplomskoj razini, a što je navedeno u redu predavanja koji možete vidjeti ovdje: http://www.unizd.hr/obrazovanje/uredi-zastudije/ured-za-preddiplomske-i-diplomske-studije.

· Kolegije iz nastavničkih kompetencija iz jezgrovnog kurikuluma – studenti 1. godine dvopredmetnih diplomskih studija obaju nastavničkih smjerova upisuju prema A1 odnosno A2 studiju (na A1 studij upisuju se predmeti Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju i Didaktika, a na A2 studij Psihologija obrazovanja I): http://www.unizd.hr/obrazovanje/urediza-studije/ured-za-preddiplomske-i-diplomske-studije.

· Ako studenata upisanih na izborni kolegij ima manje od 10, taj se kolegij neće izvoditi. Ako student u prvom tjednu nastave otkrije da se izborni kolegij na koji se upisao ne izvodi, treba doći u tajništvo odjela radi promjene kolegija.

 

Theme picker