Rektorica prof. dr. sc. Dijana Vican na prvom sastanku EU CONEXUS sveučilišta

Rektorica prof. dr. sc. Dijana Vican na prvom sastanku EU CONEXUS sveučilišta

Čelnici sveučilišta koja su oformila konzorcij EU CONEXUS održali su u Parizu 27. i 28. kolovoza prvi sastanak konzorcija. EU CONEXUS nastao je kao rezultat projekta European Universities for Sustainable Smart Urban Coastal Management, jednog od 17 projekata kojima je odobreno financiranje u okviru prvoga projektnog poziva „Europska sveučilišta“. Sastanak koji se održao u prostorijama Rektorskog zbora Republike Francuske organizirao je prof. dr. sc. Jean Marc Ogier, predsjednik (rektor) Sveučilišta La Rochelle, nositelja projekta. Pozivu su se odazvali čelnici partnerskih institucija: Sveučilišta Klaipeda iz Litve, Katoličkog sveučilišta sv. Vinka iz Zaragoze u Valenciji, Tehničkog sveučilišta civilnog inženjerstva u Bukureštu, Poljoprivrednog sveučilišta u Ateni i Sveučilišta u Zadru.

Osnovni ciljevi projekta EU CONEXUS su: strateško i programsko povezivanje partnerskih institucija, provedba zajedničkih znanstvenih i nastavnih aktivnosti, pokretanje združenih studijskih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini, povećanje mobilnosti studenata i djelatnika te promocija nacionalnih jezika i kultura. Posebnost je projekta konzorcija EU CONEXUS usmjerenost k multidisciplinarnom pristupu svim aspektima i izazovima pametnoga i održivoga upravljanja obalnim prostorima. Sastanak konzorcija bio je ujedno administrativna priprema za potpisivanje financiranja projekta i njegov službeni početak.

Predstavnici svakoga partnerskog sveučilišta iznijeli su programe radnih paketa i predradnji koje bi mogle ubrzati realizaciju projekta. Tako je radna grupa Sveučilišta u Zadru kao koordinator dvaju radnih paketa, „Mobilnost“ i „Život u sveučilišnom kampusu“, predstavila programe rada i naglasila da je za provođenje tih dvaju radnih paketa potrebno osnovati Ured za mobilnost i Zbor predstavnika studenata novoga (europskoga) konzorcija. Sastanak je zaključen dogovorom o radnjama koje će se poduzeti tijekom sljedećeg mjeseca i utvrđivanjem okvirnih termina sastanaka Upravnog vijeća i radnih grupa.

Theme picker