Obrana sinopsisa disertacije - Alen TOMIĆ

U ponedjeljak 9. rujna 2019. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 14.00 sati, Alen TOMIĆ, prof., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Misliti u metaforama Metaforičnost jezika u kontekstu odnosa značenja i stvarnosti između Blumenbergove apsolutne i Lakoff/Johnsonove konceptualne metafore pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Jure Zovko, izv. prof. dr. sc. Ante Periša i izv. prof. dr. sc. Kristijan Krkač.

Theme picker