Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 25.7.2019.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme (do povratka djelatnika s dopusta), u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika, na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja (pod točkom 1. teksta natječaja), izabran DAMJAN PIŠTALO.
  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme (do povratka djelatnika sa bolovanja/rodiljnog dopusta), u znanstvenom području interdisciplinarnih znanosti, polje geografija, na Odjelu za geografiju (pod točkom 2. teksta natječaja), izabran MISLAV STJEPAN ČAGALJ.
  3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (Francuski jezik, Glotodidaktika) na Odjelu za francuske i frankofonske studije (pod točkom 5. teksta natječaja), izabrana je MAJA PIVČEVIĆ.
  4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (klasična filologija), na Odjelu za klasičnu filologiju (pod točkom 6. teksta natječaja), izabrana MARIA MARIOLA GLAVAN.
  5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odjelu za informacijske znanosti (pod točkom 11. teksta natječaja), izabrana LAURA GRZUNOV.
  6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija (pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja), na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja (pod točkom 12. teksta natječaja), izabrana MARIJANA MIOČIĆ.
  7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti (pod točkom 13. teksta natječaja), izabrana GABRIJELA VIDIĆ.
  8. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija, na Odjelu za pedagogiju (pod točkom 10. teksta natječaja), izabrana dr. sc. DIJANA VICAN.

Theme picker