Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 3.7.2019.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području humanističih znanosti, polje filologija (opće jezikoslovlje) na Odjelu za lingvistiku, pod točkom 2. teksta natječaja, izabrana dr. sc. MARIJANA KRESIĆ VUKOSAV.
  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (jezikoslovlje), na Odjelu za lingvistiku (pod točkom 6. teksta natječaja), izabrana dr. sc. BOJANA SCHUBERT.
  3. Obavještavano da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija, na Odjelu za arheologiju (pod točkom 7. teksta natječaja), izabrana MAJA GRGURIĆ.
  4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (teorija i povijest književnosti), na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja (pod točkom 8. teksta natječaja), izabrana JELENA ALFIREVIĆ.
  5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, s 50% radnog vremena, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (Hrvatski standardni jezik), na Odjelu za kroatistiku (pod točkom 9. teksta natječaja), izabrana MARIJA BOBANOVIĆ.
  6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, s 20% radnog vremena, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti (anatomija), na Odjelu za zdravstvene studije (pod točkom 10. teksta natječaja), izabran dr. sc. TOMISLAV SORIĆ.
  7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (pod točkom 11. teksta natječaja), izabrana ZDENKA PELAIĆ.
  8. Obavještavamo de je u postupku izbora dva suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, na Odjelu za ekonomiju (pot točkom 13. teksta natječaja), izabrana KARMEN PRTENJAČA MAŽER.
  9. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija), na Odjelu za povijest umjetnosti (pod točkom 3. teksta natječaja), izabran dr. sc. LARIS BORIĆ.

 

Theme picker