Matea Fumić, studentica, Branka Jeličić, alumni i doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović, pročelnica Odjela za rusistiku – pobjednice natječaja „Moja zemlja – moja Rusija“

Matea Fumić, studentica, Branka Jeličić, alumni i doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović, pročelnica Odjela za rusistiku – pobjednice natječaja „Moja zemlja – moja Rusija“

Na natječaj Moja zemlja – moja Rusija, u organizaciji neprofitne organizacije Rossija – strana vozmožnostej, Ruske akademije za obrazovanje te Socijalno-ekonomske inicijative mladih uz podršku Ministarstva obrazovanja i znanosti RF, Federalne službe za intelektualno vlasništvo, Ruskog društva Znanie te Nacionalne zaklade za obuku kadrova, prijavljeno je 34.000 projekata. Između toliko prijavljenih odabrano je samo 95 pobjednika, a jedini projekt-pobjednik izvan Rusije projekt je Odjela za rusistiku, odnosno autorice projekta i alumni Sveučilišta u Zadru Branke Jeličić, mag. philol. russ. i mag. philol. ital., suautorice i studentice Odjela za rusistiku Mate Fumić i voditeljice projekta i pročelnice Odjela za rusistiku doc. dr. sc. Sandre Hadžihalilović.

Riječ je o ruskom natječaju koji omogućuje unaprjeđenje postojeće suradnje Odjela za rusistiku Sveučilišta u Zadru i Lingvističkog sveučilišta u Nižnjem Novgorodu (Rusija), s ciljem proširenja suradnje sa sveučilišne razine na lokalnu i međunarodnu razinu.

Cilj je projekta naših rusista spajanje obrazovnih, kulturnih, sportskih i volonterskih događaja kao elemenata javne diplomacije dvaju gradova, Zadra i Nižnjeg Novgoroda. U suradnji s Odjelom za slavistiku Lingvističkog sveučilišta u Nižnjem Novgorodu, uz podršku Savjeta mladih Grada Zadra, Euroazijske udruge Zadra te uz podršku Grada Zadra projekt će činiti bazu uspostavljanja prijateljstva dvaju gradova. Naglasak je stavljen na spajanje mladih aktivista entuzijasta s ekspertima sa sveučilišta i gradskih institucija za razmjenu iskustva, s posebnim fokusom na mlade kao aktere i pokretače mogućnosti u svojim gradovima i regijama.

Osim nagrade, autorica i suautorica osvojile su i potpuno besplatno sudjelovanje u programu za mlade lidere na Peterburškome međunarodnome ekonomskom forumu (St. Petersburg International Economic Forum 2019 – SPIEF '19), na kojemu su, u sklopu sesije obrazovanja, još jednom predstavile Zadar i projekt „Zadar – Nižnji Novgorod, prijateljstvo gradova!“.

 

Theme picker