Obrana sinopsisa disertacije - Branka VULIN

U petak 14. lipnja 2019. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, , II. kat, dvorana 2.3) s početkom u 13:00, Branka VULIN, dipl. oec., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Percepcija sigurnosti turista: Različiti modeli osiguranja sigurnosti turista u međunarodnom okruženju pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:  doc. dr. sc. Danijela Lucić, prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić i izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić.

Theme picker