Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 28.5.2019.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika, francuski jezik), na Odjelu za francuske i frankofonske studije (pod točkom 2. teksta natječaja) izabrana IVANA URSULA BERGER.
  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija (opća psihologija), na odjelu za psihologiju (pod točkom 3. teksta natječaja), izabrana dr. sc. ANA PROROKOVIĆ.
  3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija (školska psihologija i psihologija obrazovanja), na Odjelu za psihologiju (pod točkom 4. teksta natječaja), izabrana dr.sc. ARTA DEDAJ.
  4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija (biološka psihologija), na Odjelu za psihologiju (pod točkom 5. teksta natječaja), izabrana dr. sc. IRENA PAVELA BANAI.
  5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (Hrvatska usmena književnost), na Odjelu za kroatistiku (pod točkom 1. teksta natječaja), izabran dr. sc. DENIS VEKIĆ.

Theme picker