Književni prevoditelj u vašem gradu

Književni prevoditelj u vašem gradu

Znate li da je barem 80 % svih knjiga objavljenih u Hrvatskoj nastalo prevođenjem sa stranih jezika? Program „Književni prevoditelj u vašem gradu“ želi vam približiti autore tih prijevoda, ljude odgovorne za vaš užitak u pročitanom tekstu.

Prevoditeljica Vanda Mikšić odškrinut će vam 28. svibnja u 16 sati u čitaonici Slavističke knjižnice vrata u svijet književnog prevođenja razgovorom o romanu Ispario Georgesa Pereca i izazovu prevođenja djela uz jezična ograničenja, o poeziji te iskustvima mentoriranja mladih profesionalnih književnih prevoditelja, kao i novih naraštaja prevoditelja na studiju francuskog jezika i književnosti u Zadru.

Razgovor vodi Lea Kovács.

Također vas pozivamo da od 27. svibnja do 5. lipnja pogledate DHKP-ovu 12. godišnju izložbu prijevodā „Od izvornika do prijevoda“ koja će biti izložena na mostu između dvije zgrade Starog kampusa.

O izložbi

U formi plakata predstavljeni su uzorci teksta originala i prijevoda, naslovnice originala i prijevoda te biografija prevoditelja uz osvrt na prevedeno djelo. Ovakav oblik predstavljanja književnih prijevoda važan je ne samo za članove Društva, koji tako kolegama, a i široj javnosti daju na uvid dio iz njihove prijevodne produkcije, već i za najširu publiku kao i za sve sudionike u lancu knjiške produkcije.

Cilj izložbe, koja prikazuje objavljeni prijevod, prevoditeljevu biografiju i bibliografiju, i ono najvažnije, usporedbu izvornika i prijevoda, dvojak je: kao prvo transparentno predstavljanje ključnog dijela naše aktivnosti, koji najčešće ostaje neotkriven, jer se o uspješnosti sudi isključivo temeljem konačnog proizvoda, dakle samo jedne strane procesa, i kao drugo stvaranje svijesti o parametrima prevoditeljskog zadatka, čime se prevoditelju u jednakoj mjeri pripisuju (umjetničke) zasluge, kao što ga se i opterećuje odgovornošću za gubitke i iskrivljenja u odnosu prema izvorniku.

Plakat

Theme picker