Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 23.4.2019.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na Pomorskom odjelu (pod točkom 2. teksta natječaja), izabran ROKO JELIĆ.
  2. Obavještavamo da su u postupku izbora dva suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, na 50% radnog vremena, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za potrebe studija Informacijskih tehnologija, na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti (pod točkom 3. teksta natječaja) izabrani NIKO VRDOLJAK i STJEPAN BULJAT.
  3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, na Odjelu za sociologiju (pod točkom 5. teksta natječaja), izabran dr. sc. DRAŽEN CEPIĆ.
  4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću (pod točkom 8. teksta natječaja), izabrana ANELA SERDAR PAŠALIĆ, prof.
  5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija, na Odjelu za arheologiju (pod točkom 10. teksta natječaja), izabran dr. sc. JURE ŠUĆUR.
  6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, na Odjelu za rusistiku (pod točkom 11. teksta natječaja), izabran ZORAN ĆOSO.
  7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (slavistika, ruski jezik) na Odjelu za rusistiku (pod točkom 12 teksta natječaja), izabrana ŽANA MODRIĆ HRABROV.
  8. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija), na Odjelu za povijest umjetnosti (pod točkom 6. teksta natječaja), izabrana dr. sc. MARIJA KOLEGA.
  9. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odjelu za informacijske znanosti (pod točkom 4. teksta natječaja), izabrana dr. sc. MARIJANA TOMIĆ.

 

Theme picker