U Rektoratu održan sastanak rektorice Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijane Vican i rektora Sveučilišta za informacijske znanosti i tehnologiju „Sveti Pavao apostol“ u Ohridu prof. dr. sc. Ninoslava Marine

U Rektoratu održan sastanak rektorice Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijane Vican i rektora Sveučilišta za informacijske znanosti i tehnologiju „Sveti Pavao apostol“ u Ohridu prof. dr. sc. Ninoslava Marine

Rektor najmlađega javnog sveučilišta u Makedoniji, Sveučilišta za informacijske znanosti i tehnologiju „Sveti Pavao apostol“ u Ohridu, prof. dr. sc. Ninoslav Marina, posjetio je u utorak 17. srpnja ove godine Sveučilište u Zadru. U zadarskom Rektoratu dobrodošlicu su mu poželjeli rektorica prof. dr. sc. Dijana Vican, prorektorica za znanost i informacijsku strukturu prof. dr. sc. Ivanka Stričević i prorektor za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija izv. prof. dr. sc. Slaven Zjalić.

Rektor prof. dr. sc. Marina predstavio je Sveučilište za informacijske znanosti i tehnologiju „Sveti Pavao apostol“ koje svojim studijskim programima, osim područja informacijskih znanosti i tehnologija, pokriva i područje cyber sigurnosti, biomedicinski inženjering, financijski inženjering i IT pravo, a nastavu održava isključivo na engleskom jeziku.

Uz zadarske odjele, Odjel za informacijske znanosti i Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, koji su u našem predstavljanju izdvojeni kao odjeli u čijim se znanstveno-nastavnim aktivnostima i projektima najizravnije vidi primjena IT-a, prepoznata su i druga područja, odjeli i studijski programi kao potencijal za multidisciplinarnu i interdisciplinarnu suradnju, kako u mobilnosti studenata i nastavnika, tako i u mogućim zajedničkim projektima i suradnji na području poslijediplomskih doktorskih studija.

U skladu sa susretom bit će učinjeni daljnji koraci radi potpisivanja sporazuma i planiranja konkretnih zajedničkih aktivnosti.

Theme picker