Obrana doktorskog rada - Ivan PUZEK

U petak 6. listopada 2017. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat),  s početkom u 14.00 sati, Ivan PUZEK, mag. soc., javno brani doktorski rad pod naslovom Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini: višerazinska analiza na primjeru grada Splita pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes, prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i doc. dr. sc. Ivan Landripet.

Theme picker