Održana 1. Interdisciplinarna ljetna škola – Zadar 2020.

Održana 1. Interdisciplinarna ljetna škola – Zadar 2020.

Od 22. do 26. kolovoza 2016. na Sveučilištu u Zadru održana je 1. Interdisciplinarna ljetna škola – Zadar 2020. Ljetna škola nastala je u organizaciji Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Na ljetnoj školi ukupno je bilo 24 polaznika iz različitih područja.

Svrha je bila kroz cjelodnevne aktivnosti i razmjenu znanja sudionika različitih struka (studenti arhitekture i urbanizma, sociologije, poduzetništva, turizma i geografije) te kontakta s lokalnom samoupravom i aktivnim sudjelovanjem građana dati poticaj drugačijem pristupu planiranju, projektiranju i mogućim intervencijama u prostoru.

Tema ovogodišnje radionice bila je susret s vrtnim gradom, gdje su kroz ruralno-urbani kontinuum Zadar – Ravni kotari/ Bukovica prikazani novi oblici odnosa grada i njegova zaleđa koji će pridonijeti rješavanju danas nedovoljno artikuliranom stavu o potrebi cjelovitog sagledavanja prostora.

U skladu s temom studenti su u okviru terenske nastave obišli područje Ravnih kotara i Bukovice, gdje su posjetili Briševo, Islam Grčki, Novigrad, Nadin, Benkovac, Asseriju, Brušku, Vransko jezero i Polaču kako bi se upoznali s prostorom.

Uvodna predavanja su također poslužila za produbljivanje znanja o promatranom prostoru pa su studenti tako imali priliku čuti predavanja koja su održali voditelji ljetne škole: prof. dr. sc. Tihomir Jukić, Studij arhitekture i urbanizma, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; doc. dr. sc. Božena Krce Miočić, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i prof. dr. sc. Feđa Vukić, Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; kao i predavanja brojnih drugih predavača kao što su: doc. dr. sc. Igor Kulenović, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru; doc. dr. sc. Zoran Šikić, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru; Marin Ćurković, ravnatelj Zavičajnog muzeja Benkovac; Vanja Čvrljak, direktor Turističke zajednice Grada Benkovca; Daniel Segarić, dipl. inž., Upravni odjel za poljoprivredu Zadarske županije; Gabrijela Vidić, mag. oec., Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.

Studenti, koji su bili podijeljeni u 8 grupa, izradili su zatim idejne projekte sa svrhom oživljavanja zadarskog zaleđa – Ravnih kotara i Bukovice, a završna prezentacija projekata održat će se na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu krajem listopada ove godine.

Praktični rad ove radionice provodit će se kroz 4 godine na određenim područjima Zadarske županije i Grada Zadra.

Etape realizacije programa:

_2016. susret s vrtnim gradom (odnos grada i njegovog ruralnog zaleđa) ruralno-urbani kontinuum

_2017. javni prostori (tradicija i novum)

_2018. grad na moru i otocima – morska magistrala

_2019. gradski koridori i pristupi gradu

Cilj je ovog programa dati doprinos promišljanju urbanog prostora, i to kao interdisciplinarne discipline na način da se propitaju odnosi grada i njegova funkcionalnog prostora te uloga povijesnog središta u novim odnosima i funkcijama primjerenim vremenu.

U okviru ovogodišnje ljetne škole održana je također i promocija knjige Afirmacija zadarskog poluotoka koja je rezultat prethodne urbanističke radionice studenata arhitektura. Promotori knjige bili su Nives Kozulić, dipl. ing. arh., dugogodišnja ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, prof. dr. sc. Tihomir Jukić (Studij Arhitekture i urbanizma) i prof. dr. sc. Feđa Vukić (Studij dizajna).

Theme picker