Konačne rang liste za prijem studenata u Studentski dom Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolski đački dom Zadar

Objavljeni su rezultati Natječaja za prijem studenata u Studentski dom Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolski đački dom Zadar. Rezultati su dani po godinama studija.

Rang lista prijema za studente koji prvi put upisuju studij 2016./2017.
Rang lista za studente prve godine preddiplomskog studija
Rang lista za studente druge godine preddiplomskog studija
Rang lista za studente treće godine preddiplomskog studija
Rang lista za studente prve godine diplomskog studija
Rang lista za studente druge godine diplomskog studija
   
Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski i učenički dom informacije o smještaju mogu pogledati ovdje.

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u Srednjoškolskom đačkom domu smještaj moraju potvrditi do 10. rujna 2016. voditeljici Studentskog doma (tel.: 023/ 203 005; e-mail: alisa.peric@unizd.hr).

Odluka Povjerenstva za žalbe o žalbama studenata na Privremenu rang listu sudionika u natječajnom postupku za ostvarivanje prava na smještaj u Studentski dom Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolski đački dom Zadar.

Theme picker