Međunarodna ljetna škola hrvatskoga jezika, književnosti i kulture "Zoranićeva arkadija"

 Međunarodna ljetna škola hrvatskoga jezika, književnosti i kulture "Zoranićeva arkadija"

Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru organizira devetu Međunarodnu ljetnu školu hrvatskoga jezika, književnosti i kulture Zoranićeva arkadija od 18. do 29. srpnja 2016. U sklopu programa uz nastavu hrvatskoga jezika, održat će se niz predavanja  i radionica. Više o Zoranićevoj arkadiji na poveznici https://sites.google.com/site/zoranicevaarkadija/ljetna-skola.

Theme picker