Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij o tranziciji

Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij o tranziciji

Povodom 25. obljetnice pada Berlinskog zida u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru priredit će se 29. i 30.10.2014. međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij "Tranzicije:pad Berlinskog zida - raspad Istočnog bloka- poseban slučaj Hrvatska?" uz potporu "Konrad Adenauer" zaklade u Zagrebu.

U prekretnim godinama 1989./90. Gorbačova reformska politika glasnosti i perestrojke u Sovjetskom savezu prouzrokuje pad Željezne zavjese, raspad Sovjetskog saveza i Varšavskog pakta, pad Berlinskog zida i ujedinjenje Njemačke, ukidanja socijalističkog sustava jednopartijske države i planskog gospodarstva. Premda se u zemljama istočno-središnje Europe uvodi reprezentativna parlamentarna demokracija i socijalno-liberalno tržišno gospodarstvo prema zapadnim uzorima i dalje u mnogim pogledima izostaje politička, pravna, gospodarstvena, društvena i kulturna modernizacija.

Cilj ovog interdisciplinarnog i međunarodnog skupa je uspoređivanje takozvane tranzicije u zemljama istočnosredišnje Europe s različitih nacionalnih i paneuropskih gledišta te iz različitih polja društvenih i humanističkih znanosti. Nameću se, između ostalog, sljedeća pitanja: što su povijesni, gospodarstveni, pravni, politički i kulturni uzroci i posljedice tranzicije, sličnosti i razlike između Mirne revolucije u DDR-u, Solidarnost u Poljskoj, Baršunaste revolucije u Čehoslovačkoj i Pjevajuće revolucije na Baltiku, povijesne i političke sličnosti i razlike pokreta protiv unitarističkih i totalitarnih tendencija socijalističkih i komunističkih diktatura u istočnosredišnjoj Europi u borbi za građanska prava, demokratizaciju države, društva i gospodarstva.

Program ovdje.

Theme picker